Поредна кражба от приюта за бедни на отец Иван

Криминалисти от Якимово и Въл­чед­ръм са раз­к­рили и задър­жали за денонощие мъж, който отк­рад­нал седем агнета от помощно стопан­с­тво към приюта за бедни в село Якимово. Стопан­с­т­вото е соб­с­т­веност на извес­т­ния благодетел отец Иван в от Нови хан, съоб­щиха от Облас­т­ната дирек­ция на МВР в Мон­тана. Агнетата е отк­рад­нал криминално проявеният и осъж­дан Т. С. (23 г.) от съсед­ното село Черни връх. Той е задър­жан и ще бъде съден по бър­зата процедура, уточ­ниха от полицията в Мон­тана. Преди 67 години отец Иван изг­ради с дарения вторият си приют за бедни хора в мон­тан­с­кото село Якимово. От две години той премина на служба във Видин­с­ката епар­хия, а Видин­с­кият мит­рополит Дометиан го провъз­г­ласи за архиман­д­рит.

През пос­лед­ните години краж­бите от приюта, помощ­ното стопан­с­тво и къщата на отец Иван в Якимово зачес­тиха. Крадци раз­биваха невед­нъж и колата му, откъдето изчез­наха документи и пари. Ден преди тази кражба от дома на отец Иван в Якимово беше отк­рад­ната косачка за трева на стой­ност 5000 лева. И при този случай полицията задържа крадеца и върна косач­ката на отеца.