Бандата за поръчкови побои и убийства е част от футболна агитка, разкри спецпрокуратурата

Специализираната прокуратура раз­кри под­роб­ности около задър­жаната във втор­ник 12-членна организирана прес­тъпна група. Тя се е занимавала с поръч­кови побои и убийс­тва, както и раз­п­рос­т­ранение на нар­котици. Някои от случаите се отличават с изк­лючителна жес­токост — пребиване бук­вално до смърт. Под­роб­ности се раз­к­риват от защитените свидетели, съобщи novini.bg. Всички от лицата с пов­диг­нати обвинения са с криминални прояви и част от тях гравитират около фут­бол­ната агитка на софийски отбор, стана ясно още на прес­кон­ферен­цията. Заподоз­рени са и за нанасянето на множес­тво удари с мачете на столичен нар­коп­ласьор отново през 2016-а. Групата основно се е занимавала с раз­п­рос­т­ранение на нар­котици. Лицето, което е нарязано с мачете е отказало да продава нар­котици в района на “Дружба“. Смята се, че те са извър­шители на побоя над проф. Стефан Стан­чев през април 2016 г., при който док­торът загуби едното си око. Повод за нападението на проф. Стан­чев е това, че близък на нападателя не е останал доволен от лечението. Също така, според обвинението, въп­рос­ната група стои и зад убийс­т­вото на над­зирателя в Софийс­кия зат­вор Янко Янев в края на миналата година. Загиналият бил звер­ски умър­т­вен, защото не се е под­дал на круп­ционни схеми. Имало е поръчка за още трима над­зиратели от Софийс­кия зат­вор. Прякорът на зат­вор­ника, който е отговорен, е Гев­гелийски и групата на Сако. От спец­п­рокуратурата призоваха граж­даните, които раз­полагат с под­роб­ности за дей­ността на тази група, да съдейс­т­ват на полицията и на ГДБОП.