Кадруване: Рокади на губернатори и 70 нови чиновници при Лиляна Павлова

Кадруване: Рокади на губернатори и 70 нови чиновници при Лиляна Павлова

Правителството прие Устройствен правилник на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, съобщават от правителствената информационна служба.  Администрацията на министерството е структурирана в четири дирекции – две в общата и две в специализираната администрация. Общата численост на персонала е 70 щатни бройки. Основната дейност по подготовката и провеждането на българското председателство се осъществява от двете специализирани дирекции — „Подготовка и провеждане на Председателството“ и „Комуникация и пресцентър“. С друго решение правителството възложи на министър Лиляна Павлова да сключи с „Национален дворец на културата — Конгресен център София“ ЕАД договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху части от сградата на НДК за срок до 31 декември 2018 г. за нуждите на Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС. Това са четири кабинета на първия етаж в главната сграда на НДК и зала 3/3. Правителството определи вчера Петър Харалампиев за председател на Държавната агенция за българите в чужбина. 

От декември 2014 г. до м. май т. г. Петър Харалампиев, който е активист на Обединени патриоти, е заместник областен управител на област София. Бил е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на фондация „Българе“. Магистър е по право от СУ „Свети Климент Охридски“.

Правителството назначи Галин Григоров за областен управител на Русе и Красимир Кирилов – на Добрич. От заеманите до момента длъжности са освободени Стефко Бурджиев и Детелина Николова. 

Галин Григоров е магистър по мениджмънт на търговската дейност от СА „Д. Ценов” – Свищов. В момента е експерт „Финансови и стопански операции“ в частна фирма.

През последните години Красимир Кирилов е заместник главен счетоводител във „ВиК Добрич“ АД. Той е магистър по икономика от СА „Д. Ценов” – Свищов.

С друго решение главният секретар на Института по метрология Петър Горновски е назначен за председател на Държавната агенция по метрология и технически надзор.