20 години затвор за Чеци - убиецът на Яна в Борисовата градина

20 години зат­вор за Николай Русинов-Чеци, обвинен в убийс­т­вото на Яна Кръс­тева в Борисовата градина в столицата, поис­каха апелатив­ните съдии в София Пламен Дацов, Татяна Гроз­д­ранова и Петър Гун­чев. Решението може да бъде обжал­вано. Чеци е един­с­т­веният обвиняем и под­съдим за смъртта на Яна в Борисовата градина. Преди месец прокуратурата отново поиска Русинов да получи доживотна присъда. Това вече се случи вед­нъж в Софийс­кия град­ски съд, но после наказанието беше смек­чено на 18 години зат­вор. Това доведе до обжал­ване и връщане на процеса за ново раз­г­леж­дане. Самият Николай Русинов продъл­жава да твърди, че е невинен. Припом­няме ви, че 28-годишната Яна беше отк­рита полугола, пребита до смърт в Борисовата градина в София през 2011 година. Младата жена е била бита и удушена, часове след рок кон­церт.