Кметът на Пловдив Иван Тотев - официално подсъдим

Кметът на Пловдив Иван Тотев - официално подсъдим

Специализирано звено “Антикорупция“ предаде на съд кмета на Община Пловдив Иван Тотев, заместник кмета на общината Димитър Кацарски и кмета на район “Западен“ при община Пловдив Димитър Колев. Подсъдимите са обвинени в престъпление по служба, свързано с изграждането на “Зоокът“ — Пловдив. Според обвинението извършеното престъпление е в съучастие, а вследствие на него са настъпили значителни вредни последици, което прави случая особено тежък. Припомняме ви, че досъдебното производство по случая бе образувано на 3 ноември миналата година от Окръжната прокуратура в Пловдив. В хода на разследването е установено, че в периода 30 април 2014 г. — 29 юли 2015 г. в град Пловдив кметът на града Иван Тотев, като възложител на обществени поръчки, е нарушил служебните си задължения по повод изграждане на “Зоокът“ — град Пловдив. Вместо обществената поръчка за изграждането на “Зоокът“ — град Пловдив да се проведе чрез конкурс, процедурата е проведена като пряко договаряне с изпълнителя “Запрянови 03ООД и в нарушение на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Освен това процедурата е проведена и без да е одобрен инвестиционен проект към момента на откриването ѝ. Не е била одобрена количествено — стойностна сметка за проекта и не е бил изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществуващите изисквания на строежите. Не е било издадено и разрешение за строеж.