Стопихме се с 50 000 души за година, сочат данни на „Евростат”

Населението на България е намаляло със 7.3 на 1000 миналата година, сочат данни на Евростат, представени от Европейската комисия, предаде БТА.

Към 1 януари миналата година в нашата страна е имало 7 153 800 души, а към 1 януари тази година — 7 101 900, което съставлява 1.4 на сто от населението в ЕС.

България е сред шестте държави в ЕС, отчели най-ниска раждаемост — 9.1 на хиляда, наред с Италия (7.8 на 1000), Португалия (8.4 на 1000), Гърция (8.6 на 1000), Испания (8.7 на 1000) и Хърватия (9 на 1000).

У нас е отчетена и най-високата смъртност в ЕС15.1 на 1000 души население, като на следващите места, с близки данни, са Латвия, Литва, Румъния и Унгария. Естественият прираст у нас е отрицателен и с най-лоши резултати в Европейския съюз — минус шест на 1000 души население. Миналата година в страната ни са отчетени 65 хиляди раждания и 107 хиляди смъртни случая.

ЕС отчита нулев естествен прираст — броят на новородените е равен на броя на починалите. Уточнява се, че отчитаният ръст се дължи на миграцията.