Българин лежа 7 години в гръцки затвор за измислено убийство

Българин лежа 7 години в гръцки затвор за измислено убийство

След изясняването на случая и установяването, че мъжът е невинен, той продължил да стои зад решетките

В неделя късно вечерта от Гър­ция се прибра Иво Бог­данов — мъжът, който прекара 7 години в гръцки зат­вор за убийс­тво, което не е извър­шил. Братята Иво и Кон­с­тан­тин Бог­данови от Мон­тана лежаха невинни зад решет­ките за убийс­т­вото на пол­ски граж­данин.

Това е една история за присъда без вина. Глав­ният герой в нея не е виж­дал децата си седем години. Едното почти не го поз­нава. Както не го поз­нава и всеки друг на летището. Почти. Но историята на Иво може да бъде и една история за дъл­гоочак­вано зав­ръщане. Началото й е 5 минути след 20 часа вечерта с полет от Атина.

Сега съм най-щастлив, по-щастлив от мен няма, това е 100%”, казва Иво Бог­данов, минути след кацането си на бъл­гар­ска земя, цитиран от „Нова телевизия”.

Историята на Иво Бог­данов започва със заминаването му за гръцки ост­ров. Работи като боя­джия, за да помага на семейс­т­вото си в Бъл­гария. Там се запоз­нал с поляк, когото според влас­тите Иво Бог­данов и брат му Кон­с­тан­тин са убили.

Случаят започва да се раз­п­лита през 2016 г., когато пред­полагаемият убит пол­ски граж­данин Ричард Ханус­кевич умира в бол­ница в Триполи от естес­т­вена смърт, 6.5 години, след като двамата братя бъл­гари Иво и Кон­с­тан­тин Бог­данови са осъдени за убийс­тво.

Трупът му е раз­поз­нат от близ­ките.

Въп­реки невин­ността му Иво продъл­жаваше да лежи в гръц­кия зат­вор, а брат му бе освободен с под­писка през 2015 г.