Асансьор с 18-дневно бебе пропадна на столична метростанция

Семейс­тво с 18-дневно бебе пропадна в асан­сьор на мет­рос­тан­ция “Младост 1“ в неделя, 30 юли.

По думите на бащата Асен Стоилов, той и семейс­т­вото му се качили в асан­сьора с бебеш­ката количка, за да пресекат булевард “Анд­рей Сахаров“. От втория етаж асан­сьорът пропада и семейс­т­вото остава блокирано вътре, съобщи bTV.

“Имаше поне метър и половина свободно падане в шах­тата. Беше много задушно, съп­ругата ми щеше да припадне вътре от жегата, аз избутах вратата, за да излезем, защото вътре беше страшен задух, нямаше вен­тилация“, раз­казва пред телевизията Стоилов.

Наложило се тат­кото сам да отваря вратата. От сер­виза, който под­дър­жал асан­сьора, отговорили на спеш­ното повик­ване чак след третото натис­кане на аварий­ния бутон. Служителите на мет­рос­тан­ция “Младост 1“ пов­дигали рамене и обяс­нявали, че не отговарят за асан­сьорите. Дирек­торът на “Мет­рополитен“ Стоян Братоев съобщи пред БНР, че пропадането на асан­сьора било с 6 см под пода, а екипите дошли 15 мин. след подаването на сиг­нала.

Причината за инцидента пред­с­тои да бъде изяс­нена, но няма пропадане, а просто асан­сьорът е под­минал спир­ката”, заяви пък Борис Велев, адвокатът на фир­мата, която под­държа съоръжението.