Малолетен открадна 400 лв. от магазин

На 29 юли е получено съоб­щение за извър­шена кражба на сумата от 400 лева от тър­гов­ски обект на територията на с. Чес­тимен­ско, област Доб­рич, съоб­щиха от ОДМВР-Добрич. Установен е извър­шителят на деянието, малолет­ния Д. С. (8 г.) от с. Бис­тра, област Силис­тра. Отк­рад­ната сума пари е въз­с­тановена на тъжителя от родителите на детето.

При друг случай от Слън­чев бряг 21-годишен дат­ски турист, отсед­нал в хотел в курор­т­ния ком­п­лекс, установил, че му е отк­рад­ната сумата от 830 лева.

При полицейс­кото раз­с­лед­ване се раз­б­рало, че парите са отк­рад­нати на 27 юли от хотел­с­ката му стая, съоб­щават от МВР Бур­гас.

Органите на реда са задър­жали извър­шител­ката на деянието– 40-годишната Р.Р. от с. Руен, работеща като камериерка в хотела.

При провер­ката е установено, че Р.Р. извър­шила и още една кражба на сумата от 750 лв., соб­с­т­веност на друг дат­ски турист, отсед­нал в същия хотел. Жената нап­равила пълни самоп­риз­нания по случаите, като описала механизма за извър­шените от нея деяния.

При друг случай от Шумен четирима души са нанесли побой и обрали мъж на ул. “Цар Освободител“ в Шумен и са му нанесли побой. Прес­тъп­лението е извър­шено на 30 юли, а извър­шителите са арес­тувани след издир­ване.

Нападателите, задър­жани за срок до 24 часа, са съот­ветно на 20, 18, 17 и 16 години. При побоя е пад­нала чанта на потър­пев­шия и 16-годишният младеж е отк­рад­нал от нея 130 лева. Четиримата са обвинени за лека телесна пов­реда по хулиган­ски под­буди, а 16-годишният и за кражба. Взети са им мерки за неот­к­лонение „под­писка“.