Варненец дал 16 000 лв. на ало измамници за три дни

Мъж с леки психически отк­лонения три поредни дни е хвълял пари през терасата си на измам­ници с идеята, че помага за залавяне на прес­тъп­ници. За случая, който е от понедел­ник, раз­каза Анд­рей Ангелов от вар­нен­с­ката полиция.

Така жер­т­вата подарила на телефонни измам­ници около 16 000 лв, които получила в нас­лед­с­тво.

В срав­нение с миналата година, наполовина е намалял броят на джеб­чийс­ките кражби. Те също са дело на лица, които в по-голямата си част, не са от Варна, добави Ангелов.

Меж­дев­ременно при друг случай от Плов­див 63-годишна жена е дала близо 10 000 лева по същата измамна схема, съоб­щиха от прес­цен­търа на ОД на МВР в Плов­див.

Според пред­варител­ната инфор­мация вчера сут­ринта жената по телефона била заб­лудена по схемата за искане на пари във връзка с полицейско раз­с­лед­ване. Изпъл­нявайки указанията на мним служител на реда, потър­пев­шата оставила над 9800 лева и 100 евро в градинка на бул. “Цар Борис Трети Обединител“. По случая е образувано досъдебно произ­вод­с­тво в Чет­върто РУ. За пореден път от полицията предуп­реж­дават, че нито една инс­титуция няма прак­тиката да взема пари по този начин.