Шест общини без ток след бурята и пороите вчера

Шест общини без ток след бурята и пороите вчера

Шест общини от Врачан­ска област останаха без ток заради сил­ната буря. Става дума за Враца, Мез­дра, Бяла Слатина, Роман, Борован и Криводол. Само за няколко минути скоростта на вятъра рязко се покачи до ураганни стой­ности. Във Враца има десетки пад­нали дър­вета и клони, изкър­тени са пътни знаци. 

Силен дъжд с бурен вятър от 76 км/ч събори клони по улиците, а също и сак­сии от по-висите етажи на кооперациите в Кюс­тен­дил. Бурята продължи около 15 минути.

На моменти запад­ният вятър стигна скорост от 21 м/с (75,8 км/ч), казаха от метеорологич­ната стан­ция. Екипи на Служба “Пожарна безопас­ност и защита на населението“ отс­т­раниха пад­нал клон на цен­т­рал­ния булевард “Цар Освободител“ при спор­т­ният ком­п­лекс “Осогово“. Там полицаи регулираха движението, докато трасето беше почис­тено. Имаше пад­нали клони и по булевард “Георги Раков­ски“, пок­рай река Бан­щица. Бурята не е нанесла сериозни щети, каза за БНР начал­никът на Регионал­ната служба “Пожарна безопас­ност и защита на населението“ комисар Свет­лин Геор­гиев.

25 сиг­нала са пос­тъпили в Столич­ната община за проб­леми, причинени от крат­кот­рай­ната буря, която се раз­рази над София. Това съобщи за “Хоризонт“ Красимир Димит­ров от Дирек­ция “Аварийна помощ и превен­ция“. Сиг­налите са предимно за повалени дър­вета и клони. Отс­т­ранено е и пад­нало дърво, което временно зат­рудни движението на трам­вай №10, каза още Димит­ров:

В момента се прави организация с фир­мите, които отговарят за почис­т­ването, за дъж­доп­рием­ните шахти, тъй като много лис­тна маса е пад­нала върху шах­тите. Имаме два екипа, които са на Южната дъга. В момента се обработ­ват два сиг­нала в Драгалевци. Имаме пад­нало строително платно от ограда на строителен обект. Нямаме данни за нанесени материални щети. За момента обс­танов­ката е спокойна“, комен­тира Димит­ров.

Жълт код за обилни валежи, прид­ружени от гръмотевици, е обявен за 5 области в Северозападна и цен­т­рална Северна Бъл­гария.