Учител става вицегубернатор на Добрич

Живко Желязков е встъпил в длъжност заместник областен управител на област Добрич, след като бе назначен със заповед на премиера. Живко Николов Желязков е роден на 31.07.1979 година. Има магистърска степен от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. От завършването на висшето си образование до назначаването му за заместник областен управител Желязков е работил като учител. Стажът му като преподавател до момента – 16 години, е преминал в Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост. Желязков е семеен с две деца.