Прокуратурата: 11-годишното дете от Стрелча се е самоубило

Прокуратурата: 11-годишното дете от Стрелча се е самоубило

В телефона му са открити видеозаписи, които показват, че момчето само е взело съдбоносното решение, разкриха от държавното обвинение

Вер­сията за смъртта на детето, което във втор­ник се прос­т­реля с ловна пушка в Стрелча, е самоубийс­тво, обяви говорителят на глав­ния прокурор Румяна Арнаудова и категорично отх­върли вер­сията да е станал случаен инцидент. По думите на говорителя на прокуратурата в телефона на 11-годишното дете са били отк­рити видеозаписи, които показ­вали, че мом­чето само е решило да се самоубие. Записите били зас­нети часове преди детето да сложи край на живота си и били адресирани към семейс­т­вото му. Въп­реки вер­сията за самоубийс­тво обаче, раз­с­лед­ващите полицаи трябва да отговорят на още много въп­роси. На първо място органите на реда трябва да проучат дали детето е било склонявано към извър­ш­ването на самоубийс­тво. Важно е и как детето е успяло да вземе пуш­ката. Според Арнаудова към момента за раз­с­лед­ващите е загадка как точно детето се е доб­рало до оръжието, понеже в хода на огледа се установява, че касата, в която се съх­ранявала пуш­ката, била в зак­лючено положение. Макар и в зак­лючено положение, касата била с отворена вратичка, обясни говорителят на прокуратурата. Днес се очаква психолози да отидат в Стрелча, за да раз­говарят с близ­ките и приятелите на детето и да се опитат да раз­берат мотивите за самоубийс­т­вото му. Пред­с­тои и да се провери профилът на детето в социланите мрежи. Арнаудова комен­тира и друг актуален случай — този от Виног­радец, където бе зас­т­релян соб­с­т­веник на заведение, а според основ­ната вер­сия на раз­с­лед­ващите изс­т­релът е произ­веден от 6-годишно дете. Семейс­т­вото на убития обаче са категорични, че фатал­ният изс­т­рел е дело на Лазар Влай­ков, пред­седател на ОС на Сеп­тем­ври от ГЕРБ. Относно този случай Арнаудова посочи, че 6-годишното дете е било раз­питано в синя стая. Припом­няме ви, че според дъщерята и съп­ругата на убития мъж непос­ред­с­т­вено след инцидента Влай­ков се обадил на район­ния прокурор на Пазар­джик Георги Кацаров, който му бил добър приятел, вместо да поз­въни на телефон 112 и да по вика помощ.