Изгоненото от Елин Пелин сирийско семейство заживя в Родопите

Сирийс­кото семейс­тво, което беше пос­рещ­нато с протести и изгонено от Елин Пелин, вече се е установило и започва нов живот, стана ясно от репор­таж на БТВ. Семейс­тво Джабер в момента живее край Плов­див, в родоп­с­кото село Устина. Преди два месеца напус­кат Елин Пелин, след като чакаха половин година за докумен­тите си. Фахим Джабер сподели, че пър­воначално са били пред­паз­ливи, но останали приятно изненадани от хората, на които попад­нали в Устина. Нег­п­вата съп­руга Фатима пък приз­нава, че най-накрая се чув­с­тва спокойна. В село Устина живеят над 2000 души — както мюсюл­мани, така и хрис­тияни. Но за първи път се засел­ват бежанци. Така се оказва, че Светла Ботева има нови съседи — семейс­тво Джабер. Приема новината с изненада и притес­нение, но в рам­ките на сед­мица ги опоз­нала и в момента са нейни любимци. „Всяка вечер се събираме тук на нашата маса. Говорим си до късно и много свик­нахме едни с други“, раз­каза тя. Да се запоз­нае с новите жители на Устина дойде и кметът на селото Нели Бун­дева. „Вяр­вам и се надявам, че събитията от Елин Пелин няма да се пов­торят. В момента няма никакви оплак­вания“, категорична бе тя.