Посолството ни във Вашингтон без контакт с много българи заради стихиите

С доста бъл­гари, особено с тези в районите, откъдето „Ирма“ вече е минала, нямаме връзка“, заяви пред bTV Любомир Грън­чаров, пред­с­тавител на бъл­гар­с­кото посол­с­тво в САЩ. По думите му това се дъл­жало на нарушените комуникации. В бъл­гар­с­ката мисия е съз­даден кризисен щаб, който да помага на наши сънарод­ници по време на природ­ното бед­с­т­вие. „Засега няма данни за пос­т­радали бъл­гари. Много техни близки се обаж­дат в посол­с­т­вото, за да тър­сят инфор­мация“, допълни Грън­чаров. Очаква се скоро бурята да връх­лети Флорида, където също живеят много наши сънарод­ници. Припом­няме ви, че там бе обявена и най-голямата евакуация в историята на щата. „Много е важно хората да не се евакуират след нас­тъп­ването на бурята. Влас­тите предуп­редиха и да не се звъни на спеш­ния телефон 911 докато трае стихията, защото няма да могат да помог­нат“, поясни Грън­чаров. Бъл­гар­ката Маги Чукур­лиева, която живее във Форт Лодър­дейл раз­каза, че при тях положението към момента е спокойно. „Доб­рата новина за нас на източ­ния бряг е, че „Ирма“ се движи по запад­ното крайб­режие на Флорида. Вятърът при нас ще бъде може би около 200 км/ч, не повече“, посочи тя.