Лидерката на БСП алармира за фалшив профил във Фейсбук

Лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова, цитирана от пар­тий­ния сайт, заяви вчера, че е засечен съз­даден фал­шив профил в социал­ната мрежа Фейс­бук, под­гот­вен от политически против­ници с цел раз­п­рос­т­ранение на фал­шиви новини: „Има съз­дадена моя фал­шива страница във Фейс­бук, като на нея са качени позиции, които не съм изразявала нито в лично качес­тво, нито като пред­седател на БСП. Недоб­рожелателите са креативни и на фал­шивата страница се препуб­ликуват мои статуси и снимки от раз­лични посещения в страната. Всичко това е с цел да бъдете заб­лудени. Истин­с­ката ми страница във Фейс­бук има синия знак в дясно от името ми и се намира на този адрес: https://www.facebook.com/NinovaKorneliya/”, напом­нят от БСП.