Донка Симеонова: С алтернативния бюджет БСП е за стопиране на досегашния неработещ модел “Парите следват ученика“

Донка Симеонова: С алтернативния бюджет БСП е за стопиране на досегашния неработещ модел “Парите следват ученика“

Пълна промяна на финансирането на учебни заведения предлагат финансисти и педагози в Гълъбово на дискусия „За делника на образованието“ с участието на депутата Донка Симеонова, зам.-кмета Димитър Василев, председателя на ОбС Светла Боянчева и учители от детски и учебни заведения. Според Симеонова с алтернативния бюджет БСП е за спиране досегашния неработещ модел „Парите следват ученика“, заложени са финансови параметри, политики и приоритети за дългосрочна визия на страната, което ще промени и най-важния сектор - образованието, а с това ще се съхрани и човешкия ресурс. По думите им трябва да има разписан специален стандарт за училища в малки населени места, които да осигуряват нормалното им функциониране, иначе общините се принуждават да ги закриват, а деца пътуват по 42 км, за да дойдат на училище в Гълъбово. Сегашните финансови условия не са позволили на всички училища да увеличат заплатите на учителите, предупредиха участниците в срещата. Нека да се запази делегирания бюджет като форма, но каква част от него ще е за трудови възнаграждения, каква част за текуща издръжка и т.н., да е ясно разписано от МОН, както и да се въведе контрол“, настояват учители и директори. Симеонова представи приоритетите на алтернативния бюджет и подчерта водещата роля на образованието. Предложеният от левицата модел стои в основата и във взаимоотношенията между учебните заведения в страната. От Професионалната гимназия по енергетика и електротехника в Гълъбово настояват за законови промени, които ще съсредоточат планирано ученици в професионално обучение, необходимо за специфичния район, за съответния пазар на труда, местната икономика и бизнес. Но за средните училища е ефективно разкриването на професионални паралелки и в тях, тъй като ще допринесе за развитие на учебния процес, също съобразен с пазара на труда и желанието на учениците. Според педагозите Обществените съвети не могат да продължат да съществуват в сегашната си форма. „Необходима е категорична преценка и преглед за тяхното функциониране, те са излишни и са част от огромната бумащина, която засипва училището. Във Франция и Италия са работещи структури, но на друг принцип“, категорични са представителите на образованието.

Те смятат, и че трябва да се въведе нова оценъчна система за труда на педагозите при работа с уязвими групи. Участниците с тревога алармираха, че ще се изправим пред нов проблем след 10 години - в училищата няма да има деца. „Необходима е цялостна държавна политика, хората отиват зад граница, заради условията на труд и качеството на живот в България. БСП предложи алтернативния бюджет за 2018г., отчитайки тежкото социално неравенство, безперспективността пред младите хора, задълбочаващата се демографска криза, който би извел страната от това състояние“, каза Симеонова.