Има дискриминационен прием на първолаци в 143 училища

Има дискриминационен прием на първолаци в 143 училища

Дискриминационна дейност при приема на ученици в първи клас има в поне 143 училища на територията на страната, установиха Върховна административна прокуратура (ВАП) и Комисията за защита от дискриминация (КЗД). ВАП проучи произволно допълнителни критерии за класиране на ученици в първи клас в някои училища в София и установи, че от педагогическите съвети са въведени предимства от рода на

родители на деца, които към датата на подаване на заявлението са на постоянен трудов договор в МОН, СО или държавната администрация, дете, на което един от родителите е държавен или общински служител в системата на образованието, общинската или държавната администрация, както и за дете на работещи в сферата на образованието. По този начин произходът на останалите деца отрича правото им да участват в класирането за прием в първи клас наравно с деца с такива родители. Въпросните привилегии са основавани на т.9 от Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община (Системата), която е протестирана по инициатива на ВАП, коментира Дир.бг. През май 2017 г. ВАП ангажира КЗД, която е специализираният държавен орган за осигуряване на равенство в третирането и притежава контролно-санкционните права при нарушаване на забраните за дискриминация. След получаване на първоначална информация от КЗД за образуване на преписка за проверка на спазване на законовите изисквания при прилагане на критерии за прием на ученици в първи клас ВАП изтъкна компетентността на административния орган сам служебно да провери и установи наличието на дискриминационно отношение в цялата страна, а не само в София. В резултат на мерките по реда на надзора за законност на ВАП към настоящия момент е получено уведомление, че е образувана преписка с предмет дискриминационна дейност при прием на ученици в първи клас в поне 143 училища на територията на страната.