81 % от българите смятат, че най-важната роля на жената е да се грижи за дома и семейството

Според изнесените данни на „Евробарометър” страната ни е на първо място по полови стереотипи в ЕС

81 % от българите смятат, че най-важната роля на жената е да се грижи за дома и семейството, сочи ново проучване на „Евробарометър” за половото равенство в ЕС. В другия край на класацията са жителите на Швеция, от които едва 11 % смятат, че това е най-важната роля на жената е да гледа семейството. В целия Европейски съюз 54 % пък смятат, че не това е най-важната роля на жената, показват данните на „Евробарометър”. Също така 81 % от българите са на мнение, че най-важната роля на мъжа е да печели пари, в сравнение с Швеция, където едва един от десет души разсъждават по същия начин. България попада и в челната четворка на общества, които вярват, че е по-вероятно жените да взимат решения, базирани на емоциите си – 83 % са отговорили с „да”, което е равно на данните за Чехия и Словакия. Въпреки тези данни е интересно, че 62 % от българите смятат, че е допустимо мъжете да плачат, а в Швеция 99 % от населението са на същото мнение. Според изнесените данни България е на първо място по полови стереотипи в ЕС. Противоположно на данните, голяма част от българите смятат, че в политиката у нас е постигнато полово равенство, като 64 % от нашите сънародници са отговорили с „да” на този въпрос. С най-висок процент в това отношение са отговорили жителите на Дания – 75 %. Любопитно е, че в другата крайност, на последно място, се намира Франция. Едва 32 % от французите мислят, че в политиката в страната е постигнато полово равенство. След тях са Унгария – 35 %. Българите отговорят положително и на въпроса дали има полово равенство в работната среда у нас – 67 % са отговорили положително на този въпрос. В дъното класацията тук отново са французите, от които 29 % смятат, че има полово равенство на работното място. Ние се намираме на второ място по данни когато става въпрос за постигането на полово равенство по високите позиции на компании и други организации. Мнението на 62 % от сънародниците ни са на мнение, че това е постигнато, а на последно отново са французите с 25 %. Повече от девет от 10 европейци смятат, че промотирането на равенство между половете е важно за демократичното общество, но пък 54 % от всички участвали смятат, че има проблем с представянето на жените в медиите и рекламите в тяхната страна.