Съдът на ЕС тълкува дали “такса сградна инсталация“ е законна

Съдът на ЕС тълкува дали “такса сградна инсталация“ е законна

Съдът на Европейския съюз (СЕС) ще тълкува дали е допустимо начисляването на “такса сградна инсталация“, когато отделните потребители са се отказали от централното отопление. СЕС ще даде задължително тълкуване и относно това дали е допустимо плащането на топлинната енергия за сградна инсталация да се разпределя пропорционално на отопляемия обем на имотите по проект, без оглед на реално отдаденото количество топлинна енергия в обекта, коментира Нюз.бг. Тълкуванията на СЕС са след запитване на българските съдилища за това как да се прилага правото на ЕС в български условия при доставката на централно отопление на потребители. От своя страна самото запитване е по повод дело на сдружението с нестопанска цел “Сдружение за правна помощ на потребителите“, според което се наблюдава пробив в наложената практика българският съд да тълкува разпоредбите на правото на Европейския съюз. Сдружението от дълго време работи в посока за подобряване на прозрачността в отношенията между търговци и потребители в енергийния сектор и за налагане на европейската регламентация за защита на потребителите в България. В този смисъл сдружението е предявило и спечелило на три инстанции колективен иск срещу общите условия на ЕВН „Електроснабдяване”, както и е предявило два колективни иска в Окръжен съд Пловдив и в Софийски градски съд срещу нелоялната практика на ЕВН България „Топлофикация” и „Топлофикация София” да начисляват сметки за непоискана доставка на топлинна енергия.