Студенти от УниБИТ засадиха Гора на Апостола в Карлово

Студенти от УниБИТ засадиха Гора на Апостола в Карлово

Те се включиха със свои авторски разработки в научен семинар, посветен на живота и делото на най-великия българин Васил Левски

Общинското ръководство на Карлово – общинският съветник д-р Пламен Славов и зам.-кметът Антон Минев, Държавното горско стопанство–Карлово и Националният музей „Васил Левски”, заедно със студентите от Университета по библиотекознание и информационни технологии – магистри от специалност „Опазване на културно-историческото наследство” и бакалаври от „Архивистика и документалистика”, поставиха своеобразен финал на тържественото отбелязване на 180-годишнината от рождението на Васил Левски.

Инициативата е в изпълнение на едногодишен научноизследователски проект “Културна памет и национална идентичност. Документи, архиви и книжовно наследство” с ръководител проф. Ваня Добрева, който има за задача чрез изучаване на факти и събития, свързани с личността и делото на Васил Левски, да бъдат актуализирани характерни за българското мислене ценностни и съдържателни ориентири в изграждането на Аз- и Ние-идентичността. През пролетта екипът на проекта, с помощта на кмета на община Троян, г-жа Донка Михайлова, и игумена на Троянския манастир, организира научна конференция, в която студенти и докторанти представиха свои изследователски разработки върху Левски и неговото дело.

В Карлово студентите, докторантите и преподавателите засадиха дървета в Гората на Апостола. Чрез този ритуал те се включиха в инициативата, която бе поставена през 2012 година чрез засаждането на Паисиевата гора – честването на велика историческа личност, допринесла за развитието на българския народ, със значение на културен герой в националната памет, да бъде ознаменувано със засаждане на дърво.

Малко по-късно студентите участваха в научен семинар, проведен в Националния музей „Васил Левски”. Тук, заедно със свои преподаватели представиха резултати от проучвания, свързани както с личността на Левски, така и с отразяването – в медиите, в социалните мрежи, на юбилейните тържества.