Оцелял в Златоградско: Нищо не подсказваше, че свлачище ще отнесе хижата, един е загинал

Оцелял в Златоградско: Нищо не подсказваше, че свлачище ще отнесе хижата, един е загинал

Пострадалите са настанени в интензивното на болницата в Кърджали

Само един от лов­ците, сед­нали на масата, бил пов­лечен от срутилата се кал извън хижата, другите останали зат­рупани в пос­т­рой­ката. В събота следобед свлачище помете ловна хижа край златог­рад­с­кото село Долен, отне живота на един човек.

Калта събори стената и влезе в хижата. Всичко стана за секунди. Стената извед­нъж рухна и се оказахме зат­рупани от кал и камъни, раз­каза 48-годишният Данчо Башев от златог­рад­с­кото село Долен пред „Нова телевизия”. Той е един от двамата ловци, нас­танени на лечение в кър­джалийс­ката бол­ница. Според Башев не е имало никакви индикации, че в района на пос­т­роения преди година зас­лон ще бъде зат­рупан от кал. Даже и камъче не тропна, твърди пред телевизията ловецът. Той раз­каза, че заедно с още 67 души излезли на лов, но се отказали заради сил­ния дъжд. Мъжете решили да се под­с­лонят в хижата. Тъкмо бяхме сед­нали, когато ни заля зем­ната маса, спомня си пос­т­радалият. Само един от лов­ците, сед­нали на масата, бил пов­лечен от свлачището извън хижата, другите останали зат­рупани в пос­т­рой­ката. Някой от лов­ците успял да поз­въни на спеш­ния телефон 112 и да съобщи за случилото се, но Башев не знае кой. рис­тиг­налите спасители изровили мъжете от калта, комен­тира Епицен­тър.

Башев е нас­танен за лечение в ортопедията на кър­джалийс­ката бол­ница с фрак­тура на дясна под­бед­рица. Според дежур­ният лекар д-р Огнян Енчев пациен­тът е стабилен и се въз­с­тановява от случилото се. Другият ранен — 33-годишният Вик­тор Кир­чев, е в интен­зивно отделение. Той е приет в трав­матичен шок, но лекарите успели да овладеят със­тоянието му. Пациен­тът вече е кон­так­тен и адек­ватен. Има счупена под­бед­рица, раз­късна рана в областта на едното око, травми по лицето и гър­дите, уточни начал­никът на интен­зив­ното отделение д-р Петър Бах­че­джиев. Той допълни, че пациен­тът е с със син­д­ром на зат­рупаните.