БСП: Корупцията и бедността са най-тежките проблеми

Вотът на недоверие към кабинета ще бъде на 17 януари, както БСП обеща. Готови сме и с мотивите”. Това каза депутатът от БСП Георги Свилен­ски пред БНТ. Народ­ният пред­с­тавител добави, че коруп­ция е имало и преди, но от 2009 г. ГЕРБ е във властта и 10 години са дос­татъчни, за която и да е политическа сила, да нап­рави крачки за решаването на този проб­лем. „Коруп­цията, бед­ността, доходите са големите проб­леми на бъл­гар­с­ките граж­дани, от днес може да говорим и за сигур­ността, която бе измес­тена на заден план заради пред­седател­с­т­вото”, категоричен бе народ­ният пред­с­тавител. Той заяви, че най-важното в дебата за вота на недоверие е бъл­гар­с­ките граж­дани да раз­берат реал­ността за условията, в които живеят. „Няма значение дали сме пред­седатели на ЕС или не, когато си на първо място по коруп­ция, когато всеки ден има убийс­тва”, каза още социалис­тът. Георги Свилен­ски бе категоричен, че коруп­цията е причина за избор­ните резул­тати в пос­лед­ните години.