Топ юрист се усъмни, че Росен е убиецът от Нови Искър

Топ юрист се усъмни, че Росен е убиецът от Нови Искър

Профилът на сочения за убиец не съвпада и остават много въпросителни, твърди адвокат Марин Марковски

Профилът на убиеца от Нови Искър не съв­пада с този на Росен Ангелов, обяви адвокатът Марин Мар­ков­ски.

По думите му блуд­ник педофил няма как да извърши подобно прес­тъп­ление.

Блуд­никът е дейс­т­вително зат­ворен човек. Педофилията е много мъчително страдание, което съпът­с­тва сек­суал­ния начин на живот на някои хора. Много е мъчително и за окол­ните. Блуд­никът е в изк­лючително ужасно положение, ако попадне в зат­вора. Там деветият кръг на ада ще е дет­ска градина”, поясни Мар­ков­ски в ефира на БТВ.

Той се е криел да не отиде в зат­вора. При него е било задача номер едно да се крие. Тази психология на блуд­ника трудно се вписва с вампиро-убиеца. Блуд­ниците са инт­ровер­тни, стават активни само ако има момиченце, което да зап­лува в обър­каното им либидо”, добави Мар­ков­ски.

Има много въп­росителни въп­реки категорич­ното становище на полицията, че Росен Ангелов е убиецът”, комен­тира Мар­ков­ски.

Той каза още, че от полицията трябва да кажат ДНК материалът, който за тях категорично доказва, че Ангелов е убиецът, откъде точно е дошъл. „Не може да се раз­съж­дава, че той е отишъл там да пие вода или вино. Този въп­рос е много важен, а по него няма яснота”, категоричен е адвокатът. 

Мар­ков­ски добави също, че ДНК екс­пер­тиза няма как да се извърши за тол­кова кратък период, ако е намерен косъм без луковица на него. „Когато той стреля, там има трима мъже. На тези трима мъже най-малката реак­ция е да хук­нат да излязат през прозореца. Изис­ква се време, докато прос­т­реляш единия, другите наб­людават това нещо. Да се убият пет души накуп, без да има съп­ротива, без да има реак­ция, дейс­т­вително е нещо доста подоз­рително”, допълва Мар­ков­ски. 

За да се каже, че човек е убиец, трябва да има влязла в сила присъда”, каза още юрис­тът.

Освен това отк­ритата следа за ДНК е аргумент, че е бил там, но не доказва, че е стрелял. Съв­ремен­ната екс­пер­тиза може и от косъм без луковица да изведе ДНК. Но това изис­ква време и не може да стане за часове. Ако е от слюнка, защото е пил вода, може да стане по-бързо. В Бъл­гария има ДНК профили, но те не каз­ват дали има такава инфор­мация за Росен, поясни Мар­ков­ски.