В „Пирогов” и ВМА хирурзи спасиха 4-месечно бебе с огромен тумор

В „Пирогов” и ВМА хирурзи спасиха 4-месечно бебе с огромен тумор

4-месечно момиче с тежка диаг­ноза беше спасено със съв­мес­т­ните усилия на две от най-големите бол­ници у нас – „Пирогов” и Воен­номедицин­ска академия, съобщи Би Ти Ви.

Туморът с раз­мер на дет­ска главичка е обх­ващал едната половина на чер­ния дроб и цялата коремна кухина. Той бил отк­рит случайно и семейс­т­вото вед­нага било пренасочено към лекар в София, който пък го преп­ратил към дет­с­кия хирург д-р Цвятко Геор­гиев от „Пирогов”. Нап­равените изс­лед­вания показали, че туморът се раз­вива прог­ресивно, довел е до анемично със­тояние и трябва да бъде отс­т­ранен въз­можно най-бързо. Д-р Геор­гиев се свър­з­вал с проф. Никола Владов от ВМА и в пър­вите дни на годината детето е оперирано успешно. То вече е изведено от дет­с­ката реанимация и вече е в Отделението по хирур­гия на новородено и вродени аномалии на „Пирогов”. Прог­нозите на лекарите са, че момичето ще води нор­мален начин на живот.