Евакуираха летище „София”

Евакуираха летище „София”

Летище „София” беше евакуирано, съобщи „Нова телевизия”.

И двата тер­минала на софийс­кото летище бяха евакуирани вчера следобед. Сиг­нал за бомба е причинил извън­ред­ните дейс­т­вия. През “Гранична полиция“ са получени сиг­нали за пос­тавени взривни уст­ройс­тва. МВР проверява сиг­налите.

Смята се, че сиг­налите са фал­шиви. Екипи на гранична полиция с кучета са отцепили района, инфор­мира БНТ. Влас­тите не поз­воляват автомобили да пар­кират пред летището. Малко преди да бъде получен сиг­налът за бом­бена зап­лаха минис­търът Лиляна Пав­лова беше в района, за да пред­с­тави елек­т­ромобили, които ще превоз­ват евроделегациите. Национал­ното радио уточни, че сиг­налът е бил подаден малко след 13:20 часа вчера.