Страх владее българите, 22% готови за насилие

Страх владее българите, 22% готови за насилие

Крадци, роми, хулигани и имигранти плашат хората у нас

Общо 220 хиляди пълнолетни българи декларират, че са ставали жертва на грабеж или престъпление в последната една година. Но само 62% от хората в страната биха се обърнали при проблем свързан с личната сигурност към полицията, а близо 20 % към роднини. 29 % пък от българите не се чувстват сигурни в домовете си. Това показват резултатите от национално проучване на изследователския център „Тренд“. Високи дялове на декларация за страх има към крадци – 78 %, хора от ромски произход – 64 %, хулигани – 69 %. Няма особени разлики в тези нагласи по отношение на пол и възраст, както за населеното място.

А 78 % от хората не са съгласни, че могат да се разхождат навсякъде и по-всяко време без да се страхуват от престъпление. Въпреки това 90 % от българите посочват, че в последната една година нито те, нито техни близки са били обект на грабеж или нападение. Само 8 % от запитаните се страхуват, че върху тях може да бъде упражнено насилие от страна на полицията. Но 38 % заявяват, че се опасяват от насилие от бежанци и имигранти. По последния показател страхът при жените е по-голям, както и сред жителите на столицата София. Почти поравно са разпределени мненията по отношение на ефективността на полицията – 42 % смятат, че органите на реда работят ефективно, докато 44 % са на обратното мнение. Нисък е делът на тези, които оценяват като ефективна работата на съдебната власт – 21 %, както и на законодателната – също само 21 %. Ако бъде нарушена личната им сигурност 22 % или над милион и 300 хиляди българи биха се защитили сами, включително с насилие.