Прокурор Румяна Арнаудова: Срещу кмета на община Септември Марин Рачев ще бъдат повдигнати 2 обвинения

Прокурор Румяна Арнаудова: Срещу кмета на община Септември Марин Рачев ще бъдат повдигнати 2 обвинения

Срещу кмета на община Сеп­тем­ври Марин Рачев ще бъдат пов­диг­нати 2 обвинения, съобщи в Общината говорителят на глав­ния прокурор Румяна Арнаудова, предаде Радио „Фокус“ – Пазар­джик. Арнаудова уточни, че пър­вото обвинение е за умиш­лена без­с­топан­с­т­веност по чл. 219, ал. 3 от Наказател­ния кодекс. Тя обясни, че става дума за 7 сделки, при които са сключени договори по реда на Закона за общес­т­вените поръчки от месец март 2016г. до месец март 2017г. Кметът Марин Рачев не е упраж­нил дос­татъчен кон­т­рол върху длъж­нос­тно лице, което е извър­ш­вало строително-монтажни работи. Тези дей­ности са извър­шени некачес­т­вено или непълно от дружес­тво, соб­с­т­веник на което е род­нина на кмета. Изпис­вани са сред­с­тва за ремонти на улици както в град Сеп­тем­ври, така и в село Сем­чиново, като са нанесени щети за около 100 хил. лв. Второто обвинение е за сключ­ване на неиз­годна сделка през март 2017 г., когато кметът е закупил от дружес­тво имот, който преди да бъде кмет е пол­з­вал, на стой­ност, над­вишаваща със 100 хил. лв. стой­ността на имота. Румяна Арнаудова поясни, че днес Специализираната прокуратура ще му пов­дигне официално обвиненията.