Загина четиригодишният син на транспортния министър Ивайло Московски

Четиригодиш­ният син на тран­с­пор­т­ния минис­тър Ивайло Мос­ков­ски загина при инцидент с моторна шейна край курорта Боровец. Инциден­тът е станал в района на хижа “Чакър вой­вода“. Трагич­ният инцидент се е случил на регулирано трасе за спус­кане с моторни шейни. Вероятна причина е нерав­ност по трасето. „Земя” под­нася съболез­нования на минис­търа на тран­с­порта и инфор­мацион­ните тех­нологии Ивайло Мос­ков­ски и се съоб­разят със скръбта им и да уважат правото им на уединение.