Разпитаха шофьор, закарал на летището атентатора самоубиец от Сарафово

Разпитаха шофьор, закарал на летището атентатора самоубиец от Сарафово

Първи свидетели на делото за терористичния акт разказват

С раз­пит на свидетели в Специализирания наказателен съд продължи делото за атен­тата на летище Бур­гас. Сред изс­лушаните пред съда беше и так­симет­ровият шофьор, който е докарал на летището атен­татора самоубиец, предава БНР.

Йонко Иванов е откарал на летище Бур­гас пред­полагаемия извър­шител час преди атен­тата. Мъжът, когото после видяхме на кад­рите от залата за заминаващи, беше раз­поз­нат от так­симет­ровия шофьор. Според него той го е наел в Равда, поис­кал е да го закара до летището. Почти не са раз­говаряли по пътя. Мъжът е бил около метър и 80, с нор­мално телос­ложение, с шапка и очила, с дълга коса. Според Иванов е идвал от Несебър и му казал, че е от Съединените щати. Шофьорът обясни, че не му е нап­равило впечат­ление някакво особено поведение на 2530-годишния мъж. Той не бър­зал, не бил притес­нен. Преди Йонко Иванов показания даде и екс­кур­зовод­ката, която е пос­рещала израел­с­ките туристи от взривения автобус. Данка Ганева е сред най-пострадалите бъл­гар­ски граж­дани. По думите на адвоката й тя не е видяла самия взрив, тъй като е била с гръб. В един момент е проех­тял силен звук, а след това жената се е усетила на земята, с лице в асфалта. Неин колега я е отвел надалеч. Спасило я е това, че е била пред автобуса. На 18 юли 2012 година при атен­тата на летище Бур­гас загина автобус­ният шофьор Мус­тафа Кьосев, петима израел­ски туристи, а над 40 души бяха ранени. Делото продъл­жава. Израел­ски медии обвиниха бъл­гар­с­ката прокуратура, че прик­рива обявената за терорис­тична организация “Хиз­була“, защото името й не присъс­тва в обвинител­ния акт за атен­тата в Сарафово.

Вчера глав­ният прокурор Сотир Цацаров заяви, че няма как организацията да бъде обвинена. Ние не обвиняваме организации, дър­жави, движения, независимо от това дали те биха били квалифицирани като прог­ресивни или терорис­тични. Извър­шителите са физически лица и такава е логиката на наказател­ното право. Всичко останало са въп­роси на вън­шна политика. През миналата сед­мица в. “Джерузалем пост“ писа, че в обвинител­ния акт за атен­тата на летището в Сарафово не присъс­тва името на терорис­тич­ната организация. Изданието твърди, че бъл­гар­с­ката прокуратура е прик­рила “Хиз­була“.