След 5 години журналистите от БТА ще имат собствена реколта диви череши

След 5 години журналистите от БТА ще имат собствена реколта диви череши

В рамките на Седмицата на гората журналисти от Българската телеграфна агенция залесиха 120 фиданки от горскоплодни дървесни видове — диви  череша, ябълка и слива. Залесяването стана на екопътека “Кръста“. Легендата разказва, че по нея е минал покровителят на българския народ Свети Иван Рилски, който е и основател на Светата Рилска обител. Край новозалесената гора има и извор със светена вода, от който според преданието е пил светецът.

Седмицата на гората се провежда ежегодно у нас от 12 април 1925 г., когато министерствата на народното просвещение и на земеделието и държавните имоти обявяват началото на месец април за период, в който се правят кампании за защитата на горското богатство. Инициативата по залесяването на екопътека “Кръста“ е и част от събитията, с които БТА отбелязва 120-та си годишнина и се извършва в партньорство с Югозападното държавно предприятие — едно от шестте горски предприятия към Министерството на земеделието, храните и горите. То стопанисва държавните гори в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София, Софийска и в стопанства от Ловешка и Пазарджишка област. В залесяването участваха служители на ЮЗДП и териториално поделение “Държавно горско стопанство Рилски манастир“: директорът на Държавно горско стопанство “Рилски манастир“ инж. Георги Кабзималски, инж. Вера Станишева — началник отдел “Възобновяване на горите“ в ЮЗДП и Иван Лудачки — старши лесничей в стопанството. 

Фиданките са произведени в разсадника на Държавно горско стопанство “Рилски манастир“, където са отглеждани три години. За залесяването беше определен терен на 600 м надморска височина и над коритото на река Рилска. Очаква се дръвчетата да започнат да плододават до 56 години. Преди месец Българската телеграфна агенция засади 240 семенни фиданки от черен бор (произведени в контейнери) в района на Арбанаси, в близост до старопрестолния град, в партньорство със Североцентрално държавно предприятие.