Недоволни пак блокираха пътя за пристанище Сомовит

Недоволни пак блокираха пътя за пристанище Сомовит

Жители на Плевен­ско отново блокираха движението по пътя за прис­танище Сомовит вчера. Мес­т­ните от три села в община Гулянци за пореден път организират 8-часова стачка заради лошото със­тояние на пътищата в района, припомня Нюз.бг.

В село Мил­ковица е сфор­миран граж­дан­ски инициативен комитет, който ще реши как да продъл­жат протес­т­ните демон­с­т­рации на жителите в района. Кметът на Мил­ковица Иван Алек­сан­д­ров заяви през БНР, че въп­реки блокадата и недопус­кането на автомобили до прис­танище Сомовит, до момента никой не е потър­сил протес­тиращите. Той заяви категорично, че блокадите ще продъл­жат. Мес­т­ните жители получиха уведом­ление, че от 20 април тази година започ­ват ремонти дей­ности за цялос­т­ното обновяване на пътя Мил­ковица — Сомовит. Обещанието обаче остана нес­пазено, поради което мес­т­ните всеки ден блокират пътя в продъл­жение на 8 часа. Хората се изнер­виха вече и тър­сят някаква друга форма на протест. Може да се излезе в облас­т­ния град, пред Път­ното, може да се излезе на пътя Русе — Плевен. Такива пред­ложения има, но какво ще решат точно, не знам. Тук сме цял ден. Зас­таваме на входа на Мил­ковица и зат­варяме пътя към Сомовит до прис­танището и в двете посоки вече, отсече кметът.