Марешки предлага референдум за излизане от НАТО

Марешки предлага референдум за излизане от НАТО

Ще започ­нем лан­сирането на идеята за референ­дум за излизане на Бъл­гария от НАТО. Това заяви пред БНР лидерът на пар­тия „Воля“ Веселин Марешки. 

“Това ще бъде една от големите ни инициативи в кам­панията за европейс­ките избори. Ние считаме, че НАТО на прак­тика нищо не ни дава, а ни ограбва. В момента се говори за няколко милиарда, които трябва да се вземат от бъл­гар­с­кия народ и да се дадат за без­с­мис­лена куп­чина желязо, от която бъл­гар­с­кият народ нищо няма да види. Ние сме абсолютно против това. Ако НАТО иска да бъде наш пар­т­ньор, те спокойно могат да ни подарят няколко самолета, а не пос­лед­ните бъл­гар­ски пари от най-бедната дър­жава в Европа да ги изс­мучат и на прак­тика да хвър­лят народа в още по-голяма бед­ност“. 

Според него една истин­ски силна и обединена Европа може да бъде рав­нос­тойна на САЩ, а не да сме нейна “притурка“: 

“В момента други дър­жави правят проб­леми по света, а Европа плаща смет­ката. Смет­ката за Тур­ция защо не се плати от САЩ, а Европа трябва да плаща тези милиарди“. 

Според Веселин Марешки Европа е ограбила бъл­гар­с­кия народ: „Те заб­раниха изг­раж­дане на нова АЕЦ, накараха ни да зат­ворим пред­варително наши реак­тори, заб­раниха ни да учас­т­ваме в „Южен поток“. В същото време се изг­раж­дат „Северен“, „Тур­ски“ и всякакви други потоци. Гер­ман­ски, френ­ски, американ­ски фирми съв­сем свободно си инвес­тират и сът­руд­ничат с Русия, но това е заб­ранено на нас. Нас вместо да ни нап­равят мост към Русия и Изтока, ни правят прег­рада към тях“, категоричен е Марешки. 

Той учас­тва в среща на десни политически лидери, домакин­с­т­вана от лидера на Френ­с­кия национален фронт Марин Льо Пен, след като на 1 март “Воля“ се присъедини към „Движение за Европа на нациите и свободите“.