Нов бум на варицела е регистриран във Велико Търново

Нов бум на варицела е регистриран във Велико Търново

Варицелата е вирусна заразна болест, от която се заразяват главно деца до 10 години

Нов бум на варицела е регис­т­риран в област Велико Тър­ново през миналата сед­мица. Общо случаите са 21, като 14 от тях са във Великотър­нов­ска община, седем в община Пол­ски Тръм­беш и един в Ляс­ковец, съоб­щиха за Радио „Фокус“ – Велико Тър­ново от Регионал­ната здравна инс­пек­ция. От 23 до 29 април са отчетени и осем пациенти с оплак­вания от ентероколити. Има по един случай на лайм­ска болест, лам­б­лиоза, остра вяла парализа. По двама заболели са регис­т­рирани и със сим­п­томи на вирусен хепатит, като вида не е уточ­нен и скар­латина. Случаите на остри рес­пираторни заболявания в областта през миналата сед­мица са били девет. „Фокус” припомня, че 17 случая на варицела бяха регис­т­рирани в областта и през март. Според Регионал­ната здравна инс­пек­ция осем от пациен­тите бяха в община Горна Оряховица, петима са от община Пол­ски Тръм­беш – двама от Пав­ликени и по един в общините Велико Тър­ново и Свищов. Екс­пер­тите тогава уточ­ниха, че не може да се говори за обявяване на епидемия, но призоваха граж­даните да вземат преван­тивни мерки срещу раз­п­рос­т­ранение на заболяването. Варицелата е вирусна заразна болест, от която се заразяват главно деца до 10 години. Тя протича леко с обрив по кожата, без да оставя следи. Инкубацион­ният период е между 11 и 21 дни. Само от 5 до 11 март бяха отчетени и девет случая на ентероколити, два на вирусен хепатит. Имаше регис­т­рирани и по един пациент с вирусен менин­гит, ротавирусен гас­т­роен­терит, скар­латина и тубер­кулоза.