Избягалите затворници заподозрени за обира на казино

Избягалите от Софийс­кия зат­вор рецидивисти Владимир Пелов и Радос­лав Колев са сред заподоз­рените бан­дити, които мас­кирани и въоръжени нах­луха в казино в столич­ния квар­тал “Люлин“, пребиха охранителя и си тръг­наха с плячка от 37 000 лв. Това е една от вер­сиите, която раз­с­ледва МВР.

Въоръженият обир в “Люлин“ стана на 2 май след полунощ, в момент, в който в казиното не е имало клиенти, а само пер­сонал — охранител и две касиерки. Трима мас­кирани и въоръжени с пис­толет, нож и отвер­тка нападатели нах­луха в играл­ната зала, нанесоха побой над бодигарда, зап­лашиха касиер­ките и си тръг­наха с парите. Една от вер­сиите, по която работят криминалисти, е, че обирът е дело на зрелищно избягалите от Софийс­кия зат­вор в началото на април рецидивисти Владимир Пелов и Радос­лав Колев и неиз­вес­тен засега техен съучас­т­ник. Телос­ложенията на мас­кираните нападатели са иден­тични с тези на Пелов и другия избягал зат­вор­ник — Радос­лав Колев, обяс­ниха от полицията.

Освен това, Пелов е специалист в сферата на въоръжените обири, той е учас­т­вал в над 15 подобни грабежи. Неговият почерк личи винаги — той не се задоволява само да отк­радне пари, а прилага физическо насилие над пер­сонала, комен­тирал е столичен криминалист.