Децата сираци са особено уязвима група и трябва да ги защитим

Омбудсманът сезира институциите с комплекс от мерки за подобряване на грижата за децата без родители

Практиката показва, че без допълнителни усилия и дори натиск от страна на обществения защитник Мая Манолова не се стига до внасяне и разглеждане на законопроекти, но се надяваме законодателят да разбере, че това са наистина необходими спешни законодателни мерки за децата, останали без единия или двамата си родители, заяви за БНР Чонка Ковачева, главен експерт при Омбудсмана във връзка с инициативата за подобряване на доходите на децата сираци. Тя очерта някои от належащите законодателни промени, които да подпомогнат тези деца. Единият от вариантите, който предлагаме е алтернативен на персоналната пенсия, тъй като предложихме да отпадне подоходният критерий за получаване на такава пенсия — алтернативно предлагаме да бъде уредено в Закона за семейните помощи за деца получаването на месечни помощи за децата, които не получават нито наследствена, нито персонална пенсия, и сме предложили техният размер да се определя ежегодно в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, обясни Ковачева. Ако мярката се приеме, според нея ще може да се изпълнява от следващата година, но ако се приемат другите предложени промени, от институцията на омбудсмана се надяват те да влязат в сила още през настоящата. По официални данни считаме, че това са около 5400 деца, които не получават нито наследствена, нито персонална пенсия заради това, че са останали без родителска грижа, уточни Ковачева. От институцията на омбудсмана очакват и промяна в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, така че да се изравнят правата на децата в приемните семейства с тези на децата, отглеждани от близки роднини. Тъй като сме установили, че има неравнопоставеност в месечните помощи, които получават децата — в зависимост от това дали са настанени за отглеждане при близки и роднини, най-често това са баба и дядо, или пък в приемно семейство. Правилникът предвижда, че когато децата са настанени при близки и роднини, те може да получават месечни помощи, но не е със сигурност прието, че те ще ги получават, и освен това получаването на помощите е в зависимост от доходите, които има член на семейството. Докато когато децата са настанени при приемни семейства, те си получават такива месечни помощи и те са разграничени в зависимост от възрастта на детето, тоест отчитат се индивидуалните му потребности. Затова предлагаме да се изравни този подход — той да не зависи от приложената спрямо детето мярка за закрила, а напротив — да се отчитат индивидуалните му потребности, обясни още Ковачева. Омбудсманът настоява и за промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която засяга персоналната пенсия на децата сираци, така че да отпадне подоходният критерий, като за минимум се приеме минималната работна заплата в страната. Промени трябва да има и в нормативната уредба за училищните стипендии, категорична е още Ковачева.