Корнелия Нинова и Красимир Каракачанов се срещнаха, Сидеров - недоволен

Корнелия Нинова и Красимир Каракачанов се срещнаха, Сидеров - недоволен

Очаква се в четвъртък и втора среща на лидера на БСП с Валери Симеонов

Поканата бе двамата да се раз­берат като бъл­гари за отб­раната на чаша бира. Тя дойде след 1 май, когато Нинова остро критикува властта. Отговорът на управ­ляващите не закъсня. Това е пър­вата среща, очаква се в чет­вър­тък Кор­нелия Нинова “да се раз­бере“ и с лидера на НФСБ Валери Симеонов, който по-рано вчера обясни, че ще й пред­с­тави законодател­ните си инициативи. Раз­говорите на уговорената среща между вицеп­ремиера и военен минис­тър Красимир Каракачанов и лидера на БСП Кор­нелия Нинова няма да бъдат пуб­лични, както пър­воначално се твър­деше. Водачът на социалис­тите беше прид­ружена от депутата Васил Антонов, който е член на пар­ламен­тар­ната комисия по вероиз­поведанията. Това означава, че сред темите на раз­говор ще бъдат поп­рав­ките в Закона за вероиз­поведанията, които Каракачанов пред­ложи, предаде Епицен­тър. С Нинова беше и членът на пар­тий­ното ръковод­с­тво Атанас Зафиров, който е с ресор отб­рана, предаде Канал 3. Раз­говорите се провеж­дат в зала „Изток“ на Народ­ното съб­рание. Тези лидер­ски срещи обаче ядосаха третия пар­т­ньор в пат­риотич­ния съюз Волен Сидеров, който скочи, че не е раз­решил подобни преговори.