Панчарево и Кокаляне са срещу живота в “кал и мизерия“

Панчарево и Кокаляне са срещу живота в “кал и мизерия“

Искаме канализация, качес­т­вен ремонт на улиците, пълен ремонт на „Самоков­ско шосе“, писна ни да живеем в кал и мизерия! С този емоционален призив организаторите поканиха на протест в Пан­чарево и Кокаляне вчера, съобщи БНТ. Над час живеещите в квар­талите протес­тираха и няколко пъти блокираха бул. „Самоков­ско шосе”, защото искат пълна рехабилитация на пътя, както и цялос­тен ремонт на шосето, тъй като според тях то е поп­равяно много пъти, дуп­ките са кър­пени, но отново се появяват. Протес­тираме, защото „Самоков­ско шосе“ за трети път ни попъл­ват дупки и са ни докарали дотам, че да сме щас­т­ливи, когато попъл­нят 23 дупки. Ние искаме пълна рехабилитация на тази отсечка от шест километра, защото това вече не се издържа. Улиците в Пан­чарево и Кокаляне са в безоб­разно със­тояние. Канализация нямаме, това замър­сява окол­ната среда, защото и Пан­чарев­с­кото езеро дирек­тно за заус­тени канали там. Сметоиз­воз­ването ни е голям проб­лем. Улиците не са ремон­тирани с десетилетия, много улици просто изчез­ват, каза Галина Бел, един от организаторите на протеста.