Посланикът на Казахстан поздрави ЗЕМЯ и „Русия днес”

Посланикът на Казахстан поздрави ЗЕМЯ и „Русия днес”

Продължават да пристигат поздравления до ЗЕМЯ и „Русия днес-Россия сегодня” по повод юбилеите на двата вестника. Вчера в редакцията се получи поздравителен адрес от Н. Пр. Темиртай Избастин – посланик на Казахстан у нас. В него той поднася личните и от колектива на посолството поздравления. Дипломатът от приятелски Казахстан изтъква ролята на ЗЕМЯ като медия за информиране за проблемите на селскостопанските производители, а на „Русия днес” за информиране за политическите, културните и икономическите процеси в Казахстан. Посланик Избастин пожелава на ръководството и екипите на двата вестника крепко здраве, благоденствие и големи успехи.

Визитка: Н. Пр. Темиртай Избастин е роден на 10 септември 1957 г. в с. Баянаул, Павлодарска област, Казахстан. Първото му образование е медицинско, той е завършил Алматинския държавен медицински институт. По-късно той се насочва към дипломацията, а след това завършва и юридическия факултет в Алматинския държавен университет “Абай“. Като дипломат г-н Избастин е работил в посолствата в Германия и Австрия, като началник управление и и.д. шеф на Дирекция „Консулски отношения” във Външно министерство на Казахстан, а от 2009 г. ръководи посолството на родната си страна у нас.

Владее руски, немски и английски език.

Женен е, има четири деца.