Избраха „враг” на Иванчева за временен кмет на „Младост”

Избраха „враг” на Иванчева за временен кмет на „Младост”

Задържаният кмет и заместничката й не са отстранени окончателно

Специализираният апелативен съд вчера тряб­ваше да реши ще бъдат ли отс­т­ранени от длъж­ност задър­жаните за под­куп – кметицата на „Младост“ и ней­ната замес­т­ничка, предаде БНР. Съдът се очак­ваше да раз­г­леда обжал­ването на ней­ното отс­т­раняване, но се оказа, че заседание няма да има. Това означава, че Иван­чева не е отс­т­ранена от длъж­ност окон­чателно. След­ващото заседание е нас­рочено за 5 юни в 14 ч. Десис­лава Иван­чева и Биляна Пет­рова обаче поис­каха време да четат материалите по делото и съдът пренас­рочи заседанието за другия втор­ник. Ситуацията в „Младост” юридически остава патова, предуп­реди Нюз.бг. Иван­чева поиска на мяс­тото ѝ СОС да сложи пиарът ѝ Петър Кър­джилов, защото щял да продължи каузата “Зелен Младост“, комен­тира Епицен­тър. Десис­лава Иван­чева, Биляна Пет­рова и бив­шият районен кмет Петко Дюл­геров вече повече от месец са в ареста по обвинение в искане и получаване на под­куп. Прокуратурата поиска времен­ното прек­ратяване на правомощията им, след като стана ясно, че от килията си в Национал­ното след­с­т­вие Иван­чева е издала заповед за увол­нението на заместник-кмета на „Младост“ Румен Русев, който е един от основ­ните свидетели срещу нея. Във факта, че иска да управ­лява общината, макар и „под стража“, прокуратурата видя опасен прецедент, но и предуп­реж­дение към свидетел­с­т­валите срещу нея хора от общин­с­ката админис­т­рация. Наб­людаващите прокурори раз­четоха в увол­нението на Русев опит да бъде притис­нат, за да оттегли показанията си. Столич­ните общинари пък изб­раха архитект Румен Русев за и.д. районен кмет на “Младост“. Два часа са продъл­жили дебатите в Столич­ният общин­ски съвет, съобщи БНР. Елен Гер­джиков поиска да бъде спазена волята на арес­туваната Десис­лава Иван­чева и да се наз­начи бив­шият PR на района Петър Кър­джилов. От БСП пък комен­тираха, че кметът трябва да е ком­петен­тен човек, какъвто според тях е архитект Румен Русев. Служители на район­ната админис­т­рация присъс­т­ващи на заседанието под­к­репиха Русев и смятат, че до този момент админис­т­рацията на “Младост“ се е управ­лявала от неком­петен­тни хора и че с наз­начаването на Русев ще се сложи ред в работата, комен­тира Нюз.бг. Преди заседанието на СОС служители от район „Младост“ зап­лашиха с непод­чинение, ако се избере Петър Кър­джилов за временен кмет, съобщи БНТ. Кър­джилов, който бе наз­начен вчера за зам.- кмет, за да може да учас­тва в избирането, присъс­тва на заседанието и показа заповедта си за наз­начение, под­писана от сегаш­ния и.д. кмет Владимир Клисуров, посочен от Иван­чева и оттег­лил се впос­лед­с­т­вие. Припом­няме, Десис­лава Иван­чева беше изб­рана убедително за кмет на столич­ния район “Младост“ като независим кан­дидат през ноем­ври 2016 година. Тогава тя спечели 59,82 % от вота на гласоподавателите. На 17 април Иван­чева беше арес­тувана показно на бул. “Васил Лев­ски“ в цен­търа на София със 70 хил. лв., за които се твърди, че тя е взела като под­куп според прокуратурата.