Хванаха 23 нелегални мигранти, натъпкани в тайник на камион

Хванаха 23 нелегални мигранти, натъпкани в тайник на камион

23 нелегални миг­ранти бяха заловени в събота край Ивай­лов­г­рад. Мъжете са минали пеша зелената граница между Бъл­гария и Гър­ция, след което са натоварени в тай­ник в товарно помещение на камион с бъл­гар­ска регис­т­рация. Тирът е бил спрян между Ивай­лов­г­рад и Любимец, комен­тира „Нова телевизия”. Има двама задър­жани, единият от които е шофьорът. Водят се след­с­т­вени дейс­т­вия, изяс­нява се самолич­ността на задър­жаните. „Гранична полиция“ съобщи под­роб­ности за раз­бития канал за нелегални миг­ранти през българо-гръцката граница, при който бяха задър­жани 23-ма мъже. Те са тръг­нали от Истан­бул, преминали са през гръцко-българската граница и са били натоварени в района на Ивайловград.От началото на годината 220 души са проб­вали да преминат нелегално българо-гръцката граница. В превоз­ното сред­с­тво бяха отк­рити 23 лица, които се самооп­ределят като граж­дани на Пакис­тан и Афганис­тан. От досега проведените беседи с тях става ясно, че дес­тинацията е Западна Европа. Всич­ките са дек­ларирали, че са си платили, за да стиг­нат до Фран­ция, обясни дирек­торът на ГД “Гранична полиция“ Свет­лан Кичуков. Нелегал­ните миг­ранти са зап­латили по 1 600 евро, съобщи район­ният прокурор в Свилен­г­рад Мария Кирилова. Освен шофьорът — 60-годишен мъж от Хас­ково, е задър­жан и 45-годишен, също от Хас­ково, който е съп­ричас­тен към раз­битият канал.