Торнадо в Куманово отнесе покрив, повали 20-метров бор

Торнадо в Куманово отнесе покрив, повали 20-метров бор

Тор­надо премина снощи през вар­нен­с­кото село Куманово, съобщи Би Ти Ви. Стихията напълно е отнесла пок­рив на къща и е прекър­шила като киб­ритена клечка 20-метров бор.

Хората подадоха десетки сиг­нали в полицията и общината за навод­нени мазета и пад­нали дър­вета. Пос­т­радали са общо 12 къщи. Пороен дъжд и градушка като леш­ник ударили селото в къс­ния следобед. Унищожена е и рекол­тата. Пред­с­тои изчис­ляване на щетите. Във втор­ник следобед пък обилен дъжд потопи Варна и превърна в реки много от улиците в мор­с­ката столица без обаче да доведе до пос­т­радали или бед­с­т­ващи хора. Пороят във Варна е нанесъл сериозни щети в града – отнесени са пок­риви, прекър­шени са дър­вета, а на места асфал­тът е раз­бит от водата. Пороят пов­реди и железопът­ната инф­рас­т­рук­тура и доведе до смущения в графика на влаковете, съоб­щиха от НКЖИ. Скоростта на влаковете в района на железопътен възел Варна, път 1 и 2 в меж­дугарията около спирка Варна беше ограничена до 5 км/ч. Пов­редени релси и стрелки имаше и в района на квар­тал “Мак­суда“. Пред­с­тои специална комисия да оцени щетите.