Издирван от Интерпол „килър” се е предал на българските власти

Издирван от Интерпол „килър” се е предал на българските власти

На 7 юни 2018 г. издир­ваният с чер­вена бюлетина на Интер­пол Мар­тин Геор­гиев — Джито се е предал в ГДБОП в присъс­т­вието на адвокат, съоб­щиха чак днес от спец­п­рокуратурата, съоб­щава Би Ти Ви. Геор­гиев е обвиняем по досъдебно произ­вод­с­тво за раз­п­рос­т­ранение на нар­котици от 2015 г., като е сочен за ръководител на групата.

Той е бил задър­жан пър­воначално за 24 часа, а след това мяр­ката е удъл­жена до 72 часа. Мар­тин Геор­гиев е син на Мила Геор­гиева, доведена дъщеря на бив­шия шеф на мит­ниците Христо Кулишев и се смята за едно от основ­ните лица в т.нар „Килърите 6“. Майка му е раз­с­лед­вана за източ­ване на ДДС у нас и за кражба на близо 26 млн. евро от ЕС в Румъния, комен­тира Аген­ция КРОСС.