Музикален протест на “Евробаби“-те под прозорците на Борисов

Музикален протест на “Евробаби“-те под прозорците на Борисов

Прочутите “Евробаби“ от родоп­с­кото село Забърдо излизат на музикален протест днес под прозор­ците на минис­тър пред­седателя, стана ясно от репор­таж на телевизия “Бъл­гария он ер“. След като увековечиха в песни президен­тите Барак Обама и Никола Сар­кози, както и британ­с­кия принц Уилям, фол­к­лор­ният със­тав към читалище “Христо Ботев“ в Забърдо ще нас­тояват пред Бойко Борисов за ремонт на пътя до населеното място и природ­ната забележител­ност Чуд­ните мос­тове. Според мес­т­ните това е място, което хиляди туристи са посещавали и на ден стотици автомобили са преминавали по този път. Заради лошото му със­тояние обаче сега туриз­мът запада, а колите са много по-малко. Амбицията на прочутите “Евробаби“ стана и по-голяма след като през пос­лед­ните дни, пътят беше зат­варян на няколко пъти заради скални срутища, за чието раз­чис­т­ване се наложи да се пол­з­ват и алпинисти.