Новите правила за ТЕЛК режат хиляди пенсии

Новите правила за ТЕЛК режат хиляди пенсии

От 100 хиляди до 200 000 души ще отпаднат от сегашната система на ТЕЛК, след като вече са в сила новите правила за издаване на решенията за инвалидност, предупреди Клуб Зет.бг. Около половин милион българи получават основна инвалидна пенсия и още около 400 хиляди втора инвалидна пенсия, в повечето случаи социална, като разходите за тях годишно са около 1.7 млрд лв. С обнародваните в Държавен вестник промени в наредбата за медицинска експертиза решения ще се издават по нова скала, при която всяка диагноза ще дава точно определен процент. Целта на това е да бъде ограничен лекарският субективизъм. Освен това решенията ще се дават от ротационни комисии, а не от постоянни. При инфаркт на миокарда остават досегашните 80 %. Завишени са процентите при някои злокачествени заболявания, като при карцином на щитовидната жлеза например се дават с 20 % отгоре след петата година.

За хора с инсулинозависим захарен диабет са предвидени между 60 % и 80 % намалена работоспобност — в зависимост от броя на усложненията. При злокачествените заболявания както и досега ще се дават между 70 % и 100 % намалена работоспособност и след петата година без рецидив – 50 %.

При стенокардия вместо от 30 до 50 %, се заковава на 40 %, когато сърцето не може да поема достатъчно количество кръв, и 50 %, ако не изпомпва. При сърдечна недостатъчност вместо от 0 до 10 %, както беше, процентът се фиксира на 10 на сто. Националната експертна лекарска комисия има право да вика на повторен преглед граждани, в чиито телкове се е усъмнила. При разглеждане на жалби НЕЛК ще работи по документи, но ако има съмнения ще вика за прегледи, коментира агенция КРОСС.