Доклад на ДАНС: Дълговете на болниците са хроничен проблем

Доклад на ДАНС: Дълговете на болниците са хроничен проблем

Хроничен проблем в здравеопазването е значителната задлъжнялост и влошаващото се финансово състояние на държавни и общински болници, както и постоянният отлив на квалифицирани кадри към частни, в т.ч. чуждестранни клиники, предупреждава годишният доклад на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за 2017 г., който разглежда всички сектори в страната. Неравномерното териториално разпределение на общопрактикуващи лекари и специалисти продължава да ограничава достъпа на част от населението до здравни услуги, бие тревога още докладът.

По отношение на дейността на Агенцията в здравната система докладът отбелязва, че ДАНС е изпратила сезиращи справки до прокуратурата относно различни посегателства в сферата на здравеопазването. В него са изброени следните „посегателства“: схеми за неправомерно усвояване на средства от НЗОК от лечебни заведения и други изпълнителни на медицинска помощ, както и опити за предизвикване на фалит на лечебно заведение, а също и изписване на медикаменти, съдържащи упойващи вещества, без медицинска необходимост, друга опасност е отчитането на фиктивна медицинска дейност от лечебно заведение и от общо практикуващ лекар. По информация на ДАНС са образувани прокурорски проверки за схеми за неправомерно усвояване на средства от НЗОК от различни договорни партньори, нарушения при търговията с фармацевтични продукти, закононарушения от служители на контролни и изпълнителни органи към Министерството на здравеопазването, пише още в годишния доклад на Агенцията, съобщи Здраве.нет. Прокурорски проверки са образувани също така за нарушения при изграждането, внедряването и функционирането на системата за регистрация с пръстови отпечатъци в лечебните заведения, порочни практики при управлението на лечебни заведения, неправомерно проведени процедури за закупуване на лекарства от лечебно заведение по реда на Закона за обществените поръчки и индикации за незаконосъобразно сключен договор между РЗОК и частно лечебно заведение, изброява още документът. Голяма част от сезиращите материали и резултатите от работата по възложените на ДАНС прокурорски проверки са послужили впоследствие за образуване на наказателни производства, посочва се още в доклада.