20 000 бирени опаковки събраха „Пиринско” и „Екопак България” в София

20 000 бирени опаковки събраха „Пиринско” и „Екопак България” в София

„Пиринско” и „Екопак България” се обединиха „Заедно за природата“ в мащабна кампания за насърчаване на разделното събиране на бирени опаковки и рециклирането им на 29 септември в Княжеската градина в София. Близо 2000 софиянци и гости на града предадоха на събирателните пунктове над 20 000 бирени опаковки, от които 460 кг стъклени (за многократна и еднократна употреба), 28 кг пластмасови бутилки и 21 кг кенове от бира за рециклиране. Всички, които донесоха най-малко 10 празни опаковки за рециклиране, бяха наградени с комплимент 3 бутилки „Пиринско пиво” от 500 мл. Участието в инициативата даваше възможност за гласуване за една от двете каузи, които двете фирми подкрепят – възобновяване на указателни табели в Национален парк „Пирин“ и изграждане на Градина на биоразнообразието в София с помощта на Българско дружество за защита на птиците. В специално изграден кът „Екопак България” разясняваше на посетителите ползите от рециклирането – чрез интерактивни игри, филми и образователни програми и съдействаше за разделното сортиране на бирените опаковки, които софиянци предаваха през целия ден по време на „Заедно за природата!”.

Инициативата под наслов „Заедно за природата!” е част от политиката на „Пиринско” за устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност. За миналата година фирмата - като част от компанията „Карлсберг България” и чрез участието си в „Екопак България”, най-голямата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки - събра и рециклира близо 6 000 тона опаковки от стъкло, пластмаса, хартия, метал и дървесина. Благодарение на тези свои усилия успява да спаси от изсичане над 13 хиляди дървета, спестява над 13 млн. кВтч електроенергия, над 32 хиляди кубически метра вода и над 5 хиляди барела петрол. С тези действия намаля обема на депонираните отпадъци на градските депа с над 4000 куб.м и бяха спестени 1509,5 тона емисии на парникови газове, изчислени в еквивалент на въглероден диоксид. Кампанията се провежда за трета поредна година. Следващите събития от кампанията са през октомври в Благоевград и в Шумен – родните градове на „Пиринско” и „Шуменско”.