Определиха три лечебни заведения за университетски болници

Правителството определи три болници за университетски за срока на новата им акредитационна оценка, съобщиха от Министерския съвет. На заседанието бе продължен статутът на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД - Стара Загора. Заедно с нея се запазва и статутът на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Александровска“ ЕАД - София и “Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ ЕАД - София. И трите лечебни заведения до настоящия момент са се ползвали с правата на университетска болница.