Археологът Костадин Кисьов е носителят на Награда „Професор Александър Фол”

Археологът Костадин Кисьов е носителят на Награда „Професор Александър Фол”

Фондация „Арете-Фол”, УниБИТ и БАН посветиха тазгодишната конференция по културно-историческо наследство на 85-тата годишнина от рождението на големия учен и държавник

„Александър Фол за културното наследство, възпитаното и обучено поведение” бе темата на осмото издание на годишната научна конференция за защита на културно-историческото наследство, която по традиция е съвместна инициатива на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), Фондация „Арете-Фол” и БАН. През 2018 г. партньор и съорганизатор на събитието бе и Центърът по тракология при БАН. Авторитетното научно събитие бе посветено на 85-тата годишнина от рождението на проф. Александър Фол, което е и причината в големия салон на Академията да се съберат десетки негови колеги, ученици и духовни последователи, както и преподаватели, докторанти и студенти по културно-историческо наследство.

Конференцията бе открита от д-р Нина Де Брюне, директор на Фондация „Арете-Фол”, която представи основните цели на научния форум.

Приветствие към участниците поднесоха член-кореспондент проф. Васил Николов, зам.-председател на БАН, проф. Ваня Лозанова от Института по балканистика с Център по тракология при БАН – възпитаници на проф. Фол. В емоционално слово ректорът на УниБИТ проф. Стоян Денчев припомни, че проф. Александър Фол е единственият българин, легитимирал нова международно призната научна дисциплина – тракологията. Проф. Денчев припомни думите на проф. Димитър Иванов за Фол от книгата „Български образи”: „При него всичко е внушително – ръст, осанка, глас. Впечатлението от първа среща неизбежно е запомнящо се, а усещането след стотния разговор е за допир с непреходното – ефирно като химн на Орфей, мощно като Тракийския конник”. Ректорът на УниБИТ напомни, че освен учен Александър Фол е и държавник с голяма роля като зам.-министър на културата и министър на просветата от 1974-1986 г. и на културата, науката и образованието през 1989 г. Като конкретен принос на проф. Фол бе изтъкнато организирането на изложбите на тракийско изкуство, които през 70-те години са представени с огромен успех в 25 държави, вкл. във Франция, Великобритания, САЩ, Япония, Германия, Мексико, и се превръщат в най-разпознаваем елемент на образа на България по света. За активно съхраняване с помощта на БАН, УниБИТ и други институции на спомена за Златните години на културно отваряне към света през седемдесетте години на ХХ век, призова проф. Стоян Денчев.

Директорът на Института по лидерство и председател на Общото събрание на УниБИТ проф. Димитър Иванов представи решението на авторитетно научно жури тазгодишен носител на наградата „Проф. Александър Фол” да бъде доц. д-р. Костадин Кисьов – директор на Пловдивския археологически музей. Бе изтъкнато, че Кисьов има сериозен принос за археологическите проучвания в региона на Пловдив и в Родопите, че е награден с високи отличия за археология.

Наградата „Александър Фол” бе връчена на доц. Кисьов от проф. Стоян Денчев и проф. Валерия Фол, която освен съпруга и най-близък творчески съратник на големия учен е и е преподавател в Катедра „Културно-историческо наследство” в УниБИТ. В своето слово-отговор към участниците доц. Кисьов припомни, че Александър Фол е негов преподавател и научен ментор в областта на тракологията, археологията и борбата за опазване на културното наследство. Награденият учен разказа за солидарността и моралната подкрепа, която е получавал от него в тежки за Пловдивския музей моменти и за една нереализирана мащабна идея на Александър Фол – за национален музей на тракийското изкуство, за чието реализиране доц. Кисьов се зарече да работи.

В рамките на научната конференция свои пленарни доклади изнесоха чл.-кор. проф. Васил Николов, проф. Ваня Лозанова и гл. ас. Ружа Попова от БАН. Също така свои научни съобщения и доклади направиха доц. Боряна Русева, д-р Стоянка Димитрова, Павлина Девлова от Националния исторически музей, доц. Татянва Шалганова и доц. Валентина Ганева от Нов български университет. Също така участие с доклади взеха проф. Иван Маразов, гл. ас. Пламен Петков, д-р. Севим Куртчу, учител от с. Сеслав, Разградска област и докторант Айше Реджеб от Варненския свободен университет. Сред разискваните теми бяха „Културно наследство и национални идентичности” и „Културно наследство и изкуства”.

Открита бе изложбата „Пътешественик във времето”, посветена на проф. Александър Фол. Във връзка с годишнината от рождението на големия учен и обществиеник Издателство „Гутенберг” преиздава и пуска на пазара авторското изследване на Александър Фол „Химните на Орфей”.

Теофан Германов