100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПОЛКОВНИК О.З. ТИЛЬО СТОЕВ ВЪЛЕВ

100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПОЛКОВНИК О.З. ТИЛЬО СТОЕВ ВЪЛЕВ

( 17.11.1918 - 31.01.1998)

Тильо Стоев Вълев е роден преди 100 години в с. Опан, Старозагорско през бурната 1918 година, в прогресивно семейство, закърмено с идеите на тесните социалисти.

От ранна възраст приема идеите и застава на страната на онеправданите и угнетените, помагач, ятак, а от 1943 година и партизанин в V-та въстаническа оперативна зона “Георги Димитров“. Превръща дома си в място за подслон на нелегални и на партизани. Организатор е на нелегални структури и на организацията “Трезвеници“ в района, на младежки нелегални групи и РМС, които се включват в партизанското движение.

След 09.09.1944 година участва активно в изграждането на новото общество, като от 1945/46 година се включва в редовете на Българската народна армия; достига до звание “полковник“.

За заслугите си през отечеството и армията е носител на редица отличия, включително два пъти на орден “Червено знаме“.

През всичките години на своята служба в БНА и до последния си дъх работи и вдъхновява младите да работят за сигурността и защитата на отечеството ни България.

ОТ СЕМЕСТВОТО, ПРИЯТЕЛИТЕ И КОЛЕГИТЕ